!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fridshyddan 2

Fastighetens skötsel

Så här vårdar vi området
Fridshyddans samfällighetsförening ansvarar för skötsel av gemensamma ytor och lokaler.

Vi som bor i Fridshyddan är stolta över vårt område. Vi tycker att området är tilltalande och vackert och vill att det skall vara så under lång tid framöver. 

För att upprätthålla denna nivå har Samfälligheten engagerat Erenrots Trädgård & Fastighetsservice AB för den dagliga skötseln av fastigheterna.
Stefan nås på mobil nr 070-7961213. Styrelsen har också tagit fram en underhållsplan som ses över varje år för att gå igenom vad som måste göras under innevarande år och de närmaste 10 åren.
 
Samfälligheten ansvarar för nedanstående avseende skötsel av mark och fastigheter:

  • Områdets två parkeringsgarage.
  • Snöröjning o sandning.
  • Klippning av samtliga gräsmattor inkl den gräsmatta som ägs av kommunen " barnstugetomten".
  • Beskärning av träd o buskar inom området. Till viss del anlitas här en Arborist.
  • Underhåll av Fridshyddevägen och dess belysning, övergångsställen.
  • Underhåll av Lekplatser och bänkar o bord.
  • Tömning av grovsopor och återvinningskärl.
  • Arrangera årlig städdag på våren för alla tre Brf
  • Julgran och blomster/busk-arrangemang vid infarten.
  • Badtrappa, ta upp den på hösten och sätta dit den på våren.

Boende inom området kan påverka samfälligheten via respektive bostadsrättsförenings styrelse. Varje bostadsrättsförening kan dessutom lämna motioner till den årliga stämman, där samfällighetens medlemmar deltar i form av representanter från respektive bostadsrättsförenings styrelse.

Städdag
För att hålla snyggt inom vårt område har vi varje vår en gemensam städdag för alla tre bostadsrättsföreningarnas medlemmar. Varje Brf har sitt område att hålla på snyggt enl lista. 
Då röjer vi även stranden och "barnstugetomten / playan ". Avslutas med gemensam 
korvgrillning som samfälligheten bjuder på. Kommunen tillhandahåller säckar och hämtar dem.

Våra lekplatser

Vi har tre lekplatser inom vårt område som förvaltas av av Samfälligheten, en per Brf.
Underhåll och ersättning av trasiga redskap är Samfällighetens ansvar,  medan nya redskap inköps och uppsättes av resp Brf.

 

Fridshyddans Samfällighetsförening

Uppdaterad 2018-10-02 av Eric L

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion