!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fridshyddan 2

Styrelsen

Styrelsen kan kontaktas via mail styrelsen@fridshyddan2.se eller via ledamöternas individuella adresser nedan

   

 Ordförande

 Ulla Carlén

 ulla.carlen@telia.com

 070-540 16 88

 Svara för organisationen av styrelsens arbete
• Kalla till styrelsemöten och föreningsstämmor
• Förbereda och leda styrelsemöten
• Tillsammans med ekonomiansvarig upphandla finansiering och placera likviditet i enlighet med styrelsens beslut
• Tillsammans med fastighetsansvarig infordra offerter och upphandla elström, fjärrvärme och vatten, teckna avtal
• Tillsammans med fastighetsansvarig upphandla fastighetsförsäkring i enlighet med styrelsens beslut
• Svara för ändringsanmälan till Bolagsverket tillsammans med ekonomiansvarig

 

   

 Ordinarie ledamot

 Vice-ordförande

 Eva Morén

 eva.moren14@gmail.com

 073-396 84 00

 Vara ersättare till ordföranden vid behov

Kontinuerligt se över byggnader, gemensamma utrymmen och området med avseende på behov av reparation och övriga åtgärder. Rapport vid varje styrelsemöte
• Uppdatera underhållsplanen
• Infordra offerter och anbud av större reparationsarbeten samt nyinvesteringar
• Kontakter med fastighetsskötaren Stefan Erenrot
• Tillsammans med ordföranden infordra offerter och upphandla elström, fjärrvärme och vatten, teckna avtal
• Tillsammans med ordföranden upphandla fastighetsförsäkring i enlighet med styrelsens beslut

 

   

 Ordinarie ledamot

 Ekonomiansvarig

Agneta Mejbert-Carlsson

 mats.carlsson@mbox354.tele2.se

070-794 60 63

Kontakt med föreningens ekonomiska och administrativa förvaltare, Botema
• Analys av kostnader och bokslut tillsammans med styrelsen
• Ansvarig för att initiera budgetarbetet i samband med styrelsen och Botema
• Kontakt med föreningens revisor avseende årsredovisningen
• Kontrollera, attestera och vidarebefordra fakturor till Botema
• Tillsammans med ordföranden upphandla finansiering och placera likviditet i enlighet med styrelsens beslut
Ansvarig för parkeringsplatser

Ansvarig för uthyrning av extra förråd

 

 

   

 Ordinarie ledamot

 Sekreterare

 Eric Lindgren

eric.g.lindgren@gmail.com

 070-4224289

 • Föra protokoll vid styrelsemöten och föreningsstämmor
 • Skriva föreningsmeddelande i samråd med styrelsen
 • Ansvarig för föreningens arkiv och arkivering
 • Genomgång och fördelning av föreningens post 
 •  Ändringsanmälan till Bolagsverket tillsammans med ordföranden

   

 

 

 

 

Ordinarie ledamot

Milijana Bjelakovic 

milijana.bjelakovic@spp.se

070-939 90 66

 

 • Biträdande fastighetsansvarig
  • Ansvarar för att förråd av förnödenheter som toalettpapper, tvål och pappershanddukar för gemensamma utrymmen fylls på vid behov
  • Beställa avfallspåsar från Sollentuna energi
 • Webbansvarig

 

   

 Suppleant

 Ann-Katrin Gålnander

 akgalnander@yahoo.com

 073-228 32 96

 •  

 

   

 Suppleant

 Fredrik Andersson

 Fredrik.andersson@ralsen.se

 070-397 83 79

 •  

 

   

 

 •  

Uppdaterad 2019-02-10 av Ulla Carlén

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion