!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fridshyddan 2

Parkering

Parkeringsbestämmelser för Fridshyddevägen 1-17 samt P-däck.

Generellt

 1. Inom området gäller Sollentuna kommuns generella parkeringsbestämmelser med avvikelser och tillägg angivet här. 
 2. Parkering på ej markerad parkeringsplats mellan husen och efter Fridshyddevägen är endast tillåtet vid i- och urlastning i längst 10 minuter om ingen aktivitet förekommer vid fordonet. (Detta gäller alla fordon, även arbetsfordon). 

Boendeparkering

 1. Äger boende eller om boende stadigvarande brukar bil, är boende skyldig att hyra parkeringsplats i garage eller på parkeringsdäck. 
 2. Äger eller brukar boende flera bilar är boende skyldiga att hyra en plats för respektive bil. 
 3. Boendes bilar skall märkas med Länsparkeringars boendeparkeringstillstånd väl synligt utifrån på framrutans insida. 
 4. Boende med boendeparkeringstillstånd får parkera på utmärkta parkeringsplatser utmed Fridshyddevägen under högst 1 timme
 5. Boende får inte använda parkeringsbiljetter för besökande vid parkering utmed Fridshyddevägen. 
 6. Boende får tillfälligt använda egna betalda, numrerade parkeringsplatser på parkeringsdäck eller i garaget, utan giltigt boendeparkeringstillstånd. Länsparkering har ej tillstånd att avgiftsbelägga egna betalda platser.

Besöksparkering

 1. Korttidsbesökande fordon (kortare än 24 timmar) skall parkera på utmärkta parkeringsplatser utmed Fridshyddevägen. 
 2. Besökande fordon skall vara utrustade med ifylld parkeringsbiljett för besökande väl synlig utifrån. 
 3. Parkeringsbiljett för besökande ifylls enligt följande: 

  Exempel vid kortare besök än 24 timmar

  • Dagens datum 
  • Klockslag när fordonet parkerades 
  • Lägenhetsnummer till lägenhet som besöks. 
  • "P-område" skall ej fyllas i. 
  • Markera genom att perforera tydligt. 
  • För övrigt info se parkeringsbiljetten 
  • Det är inte tillåtet att kopiera parkeringsbiljetter.
 4. Besökandes parkeringsbiljett gäller 24 timmar från ifyllt klockslag och får endast användas en gång. 
 5. Besökande fordon får parkera utan biljett under högst 30 minuter. 
 6. För besökande fordon, längre än 24 timmar skall någon av de utmärkta gästplatserna på parkeringsdäcken användas( Text: BESÖKSPARKERING eller RÖD skylt). Detta under förutsättning att det är tillfälligt besökande till någon i föreningen.
  • Platserna märkta Besöksparkering är fördelade per Bostadsrättsförening (Brf 1 885 o 886/ Brf 2 985 o 986 / Brf 3 980, 982, 881 ).
  • Platser med en liten röd skylt (= icke uthyrda parkeringsplatser) har
    samma status som de andra gästplatserna. 
  • Parkeringsbiljett för besökande fylles i enlighet med punkt 3 ovan 
   (Besökparkering) med följande tillägg i rutan "P-område": 
   • Sluttid för parkeringen. 
   • Besöksmottagaren skall signera p-biljetten. 
  • Länsparkeringar har rätt avgiftsbelägga de som inte har korrekt 
   ifyllda parkeringslappar och står på "Besöksparkering" eller de med röd skylt.

Handikapptillstånd

 1. Besökande fordon med giltigt handikapptillstånd får parkera på besöksplatser utmed Fridshyddevägen utan parkeringsbiljett 
 2. Boende med handikapptillstånd kan ansöka hos samfällighetens styrelse att få reserverad parkeringsplats utmed Fridshyddevägen. 
  • Hyra betalas som för parkeringsdäcken. 
  • Boende bekostar själv skylt och målning. 

Nyttotillstånd

 1. Nyttotillstånd för boende med jourfordon, vilka behöver parkera inom området enstaka gång per vecka, kan ansökas hos samfällighetens styrelse för ett halvår i taget. 

Kontroll

 1. Överträdelse av bestämmelserna medför uttagande av en kontrollavgift. 

Kontrollavgiften är för närvarande 700 kr (2018) per överträdelse.

 

Parkering för boende inom området

 

 
 Parkeringstillstånd för boende.

Området har två parkeringsgarage, södra och norra garaget. Varje garage har platser både inomhus och utomhus. Vissa platser (inte alla) har 240V eluttag med timer.

 

Enligt parkeringsreglerna för området Fridshyddan är boende inom området skyldiga att hyra parkeringsplats i garagen eller på parkeringsdäcken. 

Som boende i området tar man kontakt med respektive förenings styrelse för att erhålla parkeringsplats till sitt fordon.

Parkeringstillstånd för boende
Boendes bilar skall enligt parkeringsreglerna märkas med Länsparkeringars boendeparkeringstillstånd väl synligt utifrån på framrutans insida, se exempel till höger.

Avgifter
För närvarande är avgiften för boendeparkering per månad enligt följande:

Inomhus Utomhus Tillägg plats med motorvärmare

350 kr

250 kr

50 kr

Avgiften faktureras hos respektive förening på samma faktura som avgiften för bostadsrätten.

 

Garageplatser

Det finns två garage Norra ( N 1993) o Södra (S 1994). 
Varje garage har både utomhus- och inomhusplatser med olika avgifter beroende på om de är inne eller ute och med o utan eluttag. Inte alla platser har eluttag för bilvärme. 
Det finns fjärrkontroll att öppna dörren med till inomhusgaragen. Lånas mot deponeringsavgift.
Alla lägenheter har rätt till minst en garageplats, men till platserna inomhus kan det vara kö varför inflyttade inte alltid omedelbart kan erhålla en plats inomhus. Inomhusplatsen följer alltså ej med lägenheten. Man får max en plats inomhus.

Det finns även en kö för de som vill byta sin plats i garaget. Denna kö har förtur när en parkeringsplats blir ledig.


Boende med handikapptillstånd kan mot betalning få rätt till en reserverad parkeringsplats efter Fridshyddevägen.

 
VID PROBLEM MED GARAGEPORTEN

Denna instruktion gäller då garagedörrens öppningsautomatik inte fungerar av någon anledning. 
Vi har införskaffat en stege för att underlätta manuell öppning. 

Följande gäller: 

1. Ta ned stegen och ställ den till vi dörren. 
2. Kliv upp på den och vrid det T-handtag som finns 
där ett halvt varv, därmed lossar den från 
elektroniken. 
3. Häng upp stegen. 
4. Öppna dörren manuellt. 
5. Stäng dörren och kontakta fastighetsansvarig omedelbart så får dom vidta åtgärder. 

 

 

 
 

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion