!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fridshyddan 2

Sopsortering

Varför ska jag sopsortera?

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas.

Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger. Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

 

Råvaru- och materialbesparing

Materialet som används för att producera varor tas från naturen. Vissa resurser är ändliga, andra tar det oerhört lång tid för att bildas, till exempel olja, kol och träd. När man källsorterar återvinner man material för att göra nya varor av, istället för att bryta ny malm och fälla flera träd etc.

 

Energibesparing

Att bearbeta återvunnet material inte är lika energikrävande som att bearbeta ny råvara. Genom att återvinna aluminium sparar man 95% av den energi annars skulle gått åt vid användning av jungfrulig råvara.

 

Ekonomi

Om vi inte källsorterar blir det stora mängder restavfall som måste gå till behandling som till exempel förbränning eller deponi. Behandlingen är dyrare och beskattas högre än om man återvinner avfallet.

 

Nationella miljömål

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. En riktig avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på jordens resurser är en del av det målet. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att material och energi i avfallet ska tas till vara i så hög grad som möjligt. Tyvärr ökar mängden avfall för varje år.

 

Är du osäker på vad som ska sorteras var? Gå då in på www.sysav.se/Privat/Sorteringsguiden-for-hushall/ där kan du söka på det avfall du undrar över och få all information du behöver och lite till.

 

Sortering av hushållsavfall


Matrester I bruna kärlet öslängs följande förslutet i den bruna avfallspåsarna:

 • Grönsaks- och fruktrester 
 • Hushållspapper 
 • Krossade äggååskal 

Dock icke:

 • Kemikalier och läkemedel 
 • Plastpåsar, gummi och dylikt 
 • Färger och oljor 
 • Metaller och impregnerat trä 
 • Papper med färger och trycksvärta 
 • Kartonger 
 • Innehåll från dammsugarpåsar 
 • Tobaksaska och cigarettfimpar 

Avfallspåsarna finna att hämta i soprummen.

Packa övrigt hushållsavfall i plastpåsar som försluts ordentligt med tex dubbla knutar.

I övrigt-luckorna slängs:

 • Blöjor 
 • Dammsugarpåsar 
 • Kattsand 
 • Kuvert 
 • Porslin 

Limmat, vaxat och plastat papper 

Återvinning 

Samfälligheten har i vart och ett av garagen två återvinningsrum där boende kan återlämna nedanstående för återvinning. 

I det mindre rummet återvinns:

Glas 

Det finns behållare för färgat respektive ofärgat glas. Glas som slängs skall vara: 

 • Burkar och flaskor skall vara tomma och ursköljda 
 • Tag bort kapsyler och lock 

Returpapper 

RÄTT o FEL Guide

RÄTT                       FEL

Dagstidning            Kuvert 

Veckotidning          Papperskasse  

Reklamblad            Postit – lappar   

Telefonkatalog       Kartong

Pocketbok               Inbunden bok 

Printerpapper         Vinbox

Kollegieblock ( ej spiral kvar, kartong bort)

                                Julklappspapper

                                Presentsnören
                                Äggkartonger
                                Plastkassar
                                Wellpapp

 

El-avfall 

Här kan trasigt eller uttjänt el- och elektroniskt avfall återlämnas 

 • Datorer, miniräknare 
 • Elektriska leksaker 
 • TV- och radioapparater 
 • Kaffebryggare 
 • Elektriska handverktyg 

Batterier 

Batterier som används i hemmet kan slängas i därför avsett kärl. 

Lampor

Glödlampor och lysrör läggs i därför avsett kärl.

 

I det större rummet återvinns:

 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Plåtförpackningar
 • Wellpapp

 

 

Sopsortering

Grovsopor

För grovsopor hyr vi in en grovsopscontainer ca 3 gånger per år, i övrigt hänvisar vi till den mobila Återvinningscentralen som finns vi Norrvikens IP mellan 16:30 – 19:30 en gång per månad enligt tidtabell som finns i dokumentet nedan

Grovsopor är det avfall som normalt kan uppkomma i ett hushåll, men som inte kan lämnas bland de ordinarie soporna.

Regler

 • Det avfall som slängs i av Samfälligheten hyrd container skall inte vara skrymmande. 
  Exempelvis skall kartonger tas isär och möbler skall slås sönder. 
 • Endast grovsopor som härstammar från bostadsrätten får slängas. Det är alltså inte tillåtet att använda containern för grovsopor från andra hushåll som inte omfattas av samfälligheten. 
 • Det är inte tillåtet att slänga byggavfall. Om du renoverar får du själv se till att frakta byggavfallet till sopstationen. 
 • Containern är inte avsedd för matavfall. 
 • Containern är inte avsedd för miljöfarligt avfall. 
 • Vitvaror slängs inte i containern, de får du själv transportera till återvinningsstationen. 
 • Återvinningsbart avfall, som källsorteras i särskilt Återvinningsrum, skall inte slängas i containern.
 • Det är inte tillåtet att fylla containern med större mängder avfall vid in- respektive utflyttning. 
 • Julgranar skall inte slängas i containern, dom lämnas vid elskåpet på Fridshyddevägen 11.

Textilinsamling

Vi kan samla in textiler i utrymmet där vi sorterar glas, tidningar, batterier i. Behållare från Human Bridge är placerad i södra och norra utrymmet, Human bridge placerar ut och tömmer efter behov behållarna utan ersättning. 

Human Bridge är en biståndsorganisation som i huvud sak samlar in reparerar sjukvårds- utrustning och skickar det till sjukhus, klinker och organisationer runt om i världen som är i behov av hjälp. Human Bridge samlar även in textiler som skickas som bistånd en del i samverkan med Läkarmission och Erikshjälpen.

 

Tas emot

Alla slag av textiler kan lämnas i behållarna, både hela och trasiga och begagnade kläder, plagg, underkläder, sängkläder, handdukar och hushållstextiler. Även skor, handväskor, filtar, skärp, hattar och accessoarer.

 

Tas ej emot

Madrasser, plymåer, mattor, blöta/starkt nedsmutsade textiler, trasiga skor, små tygrester, trasiga paraplyn, trasiga regnkläder(består av plastmaterial) eller trasiga skinnkläder, resväskor, korgar, kuddar.

 

Hur tas det om hand

Allt material sorteras i första hand för att kunna återanvändas. En del av de kläder som lämnas går till försäljning i Lindra Second hands butiker. Human Bridge förser också second hand verksamheter i Östeuropa med textiler för försäljning. Lämpliga kläder används i katastrofinsatser eller går vidare i olika hjälpsändningar till behövande i främst Afrika och Östeuropa. Det som inte längre lämpar sig för fortsatt bruk går till sortering för återvinning fiber.

Intäkter från försäljning går till att täcka kostnader för hantering och fraktkostnader som finns i verksamheten. 

Läs mer i bifigade dokument nedan

 

 

Dokument

HumanBridge texil insamling inf 1.pdf 2017-11-06
HumanBridge textil insamling inf 2.pdf 2017-11-06

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion