!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fridshyddan 2

ROT-arbeten

ROT (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad)

Ombyggnation
Vid större förändringar i lägenheten såsom flytt av väggar, inkakling av badkar etc. krävs att du kontaktar styrelsen.

Vid ombyggnad av kök, toa och badrum skall styrelsen informeras och ge godkännande. Ritning och/eller beskrivning av ombyggnaden skall lämnas till styrelsen. Arbetet skall utföras enligt branchregeln "Säkert vatten",tätskiktsarbeten enligt Byggkeramikrådets och GVKs branchregel för våtrum.

Elinstallatör skall vara behörig för elinstallationer och vissa upp intyg.

Fläkt i kök får ej bytas ut mot fläkt med motor i.

Intyg på säker vatten installation och kvalitetsdokument på tätskiksarbeten skall inlämnas vid färdigställt arbete.

Parabol
Utomhusantenn eller parabol får ej monteras.

Inglasning av balkong
Inglasning av balkongen kräver byggnadslov och får endast ske med styrelsens godkännande och så att den överenstämmer med redan befintlig inglasning.

Markiser och övrigt
Uppsättning av markiser eller annat som påverkar husets exteriör får endast uppsättas efter styrelsens godkännande.

Målning av tak på balkong
Om medlem planerar att måla balkongens tak skall en speciell kulör användas. Kontakta styrelsen.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion