!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fridshyddan 2

El

El

Föreningen använder Sollentuna Energi som eldistributör. 
Enskild medlem kan välja annan leverantör, men Sollentuna Energi, är ägare av elnätet.

Säkringar
Eltavlan, som är belägen i lägenhetsförrådet, har automatsäkringar samt en jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren är den som i de flesta fall utlöses först. 

Ibland händer det dock att en huvudsäkring hinner utlösa. Ett tecken på det är att det inte går att återställa jordfelsbrytaren.

Huvudsäkring
I el-rummet finns huvudsäkringarna för respektive lägenhet. Nyckel till el-rummet finns hos styrelsemedlemmarna. 

På jordfelsbrytaren finns det en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervaller.

Felsökning
Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut? Följande åtgärder rekommenderas:

  1. Aktivera jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen bör hjälp sökas hos en elinstallatör. 
  2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. 
    Slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren återigen löser ut. 
    Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen, installatörens hjälp behövs! 
  3. Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt att dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. 
  4. Om jordfelsbrytaren förblir tillslagen, anslut en apparat i taget till uttaget, tills jordfelsbrytaren ånyo löser ut. Det är då den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera. 

Du kan läsa av din faktiska elförbrukning
Om du har Sollentuna Energi som elleverantör kan du på deras hemsida läsa av din faktiska elförbrukning per dag från dess att fastigheterna byggdes till dagens datum. Du behöver användarnamn och lösenord som du får av Sollentuna Energi.

Länkar:
 Sollentuna Energi

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion