!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Fridshyddan 2

Allmänt

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fridshyddan 2.

Org.nr 716421-9177

Föreningens medlemmar äger husen tillsammans och har ett gemensamt kapital att förvalta. Medlemmarna har ett gemensamt ansvar för drift, underhåll och kapitalkostnader. Det är medlemmarna i föreningen som tillsammans kan skapa ett bra och trivsamt boende.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna användas för drift, underhåll och kapitalkostnader.

Styrelsen
Varje år väljs en styrelse som har i uppdrag att förvalta medlemmarnas fastigheter under mandatperioden. Målsättningen för den sittande styrelsen, som är föreningens ledning och verkställande organ, är att förvalta föreningens hus och dess markområden så att medlemmarnas intressen vad gäller ekonomi, ordning och etik tillgodoses.

Information till medlemmar
Styrelsen informerar fortlöpande om sitt arbete genom informationsblad samt via denna hemsida. Där finner du också telefonnummer till styrelsen, fastighetsförvaltning samt jourtjänst.

Information från medlemmar
Synpunkter och förslag på åtgärder lämnas till styrelsen i postlådan som finns i trappuppgången. Det är vi tillsammans som kan skapa ett bra och trivsamt boende. Motioner till årsstämman lämnas enligt stadgarna till styrelsen.

Andrahandsuthyrning & ombyggnation
Vid andrahandsuthyrning eller om du planerar att bygga om i lägenheten krävs det att du kontaktar styrelsen.

Föreningens adress:

Bostadsrättsföreningen Fridshyddan 2
Fridshyddevägen 15
191 36 Sollentuna

Org. nr: 716421-9177

Uppdaterad 2019-01-19 av EL

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion